Pionizator Statyczny Parapion Active Akces Med

Kategorie: ,

Pionizator Statyczny Parapion Active z napędem ręcznym umożliwia samodzielne poruszanie się pacjenta w obrębie mieszkania, oddziału szpitalnego itp. Możliwość samodzielnego przemieszczania się w pozycji stojącej w PARAPIONIE active rewelacyjnie wpływa na psychikę pacjenta, jak również pozwala mu aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym.
Parapion Active wykonywany jest w 2 rozmiarach

Opis

Zalecany dla dzieci, młodzieży i dorosłych u których rozpoznano:

Mózgowe porażenie dziecięce – różne postacie. Przepuklinę oponowo-rdzeniową. Uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego – różnej etiologii. Choroby demielinizacji (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne i inne). Choroby mięśni przebiegające z niedowładami i porażeniami. Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn. Po urazach mózgu, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych