Elektryczny skuter inwalidzki Cruiser jest proponowany do przemieszczania się na zewnątrz jak i w pomieszczeniach. Pozwala na poruszanie się na długie odległosci, znakomity na każdą nawierzchnię. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności pozwala na ruch w mieście, na wsi, aktywne życie zawodowe i rodzinne. Jest to doskonałe wyjście, aby nie zostawać zamkniętym w swoich „czterech ścianach” i nie stać się wykluczonym z życia społecznego. Ogromny wybór skuterów i akcesoriów pozwala na jak najlepsze jednostkowe dopasowanie do konieczności chorego