Urządzenia do pionizacji

Parapodium Ormesa Standy

Parapodium statyczne to rezultat badań i doświadczenia firmy Ormesa w branży rehabilitacyjnej. Zapewnia on pionizację i utrzymanie optymalnej oraz stabilnej postawy chorego.

Parapodium Ormesa Dynamico

Parapodium aktywne zaopatrzone w bezpieczną podstawę o dużej powierzchni. Stosowane jest u osób z porażeniami kończyn dolnych, tułowia oraz MPD. Umożliwia przyjęcie pozycji stojącej bez dodatkowego podparcia na kulach oraz siadanie. Jest to urządzenie , które umożliwia naukę fizjologicznego chodu. Dynamico dostępne jest w pięciu rozmiarach

Parapodium Mobilne PJMP 100

stabilna konstrukcja, umożliwiająca lokomocję bez asysty opiekuna,
podstawa jezdna oparta na kółkach skrętnych wyposażonych w hamulec,
wyposażone w specjalne “majtki” zabezpieczające pacjenta przed upadkiem, w pełni
dopasowywane do indywidualnych wymiarów pacjenta,

Parapodium Mobilne Combo

Parapodium Mobilne Combo przeznaczone jest dla pacjentów chcących korzystać
z możliwości jakie daje Parapodium Statyczne i Mobilne. Urządzenie sprawdza się u
pacjentów o różnym stopniu i typie dysfunkcji. Stanowi także dobre rozwiązanie dla ośrodków
stosujących szeroki wachlarz terapii dla różnych grup pacjentów.

Parapodium Dynamiczne Model PD150, PD180, PD200

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.

Parapodium Dynamiczne GYM

Urządzenie rehabilitacyjne oraz użytkowe, szczególnie dla pacjentów z paraplegią, przepukliną oponowo-rdzeniową, MPD. Umożliwia szeroko rozumianą rehabilitację poprzez pionizację oraz samodzielną lokomocję pacjenta bez pomocy osób trzecich.
Parapodium Dynamiczne model PDN180 jest urządzeniem mechanicznym przeznaczonym dla osób z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych.

Liw Care Baffin TRIO

Przeznaczone jest do pionizacji pacjenta oraz pozycjonowania pacjenta w pozycji siedzącej. Produkowany jest w dwóch rozmiarach I, II dla młodzieży i osób dorosłych od 135 cm do 180 cm wzrostu. Dzięki innowacyjnym systemom: wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz korekcji miednicy to znakomite narzędzie dla fizjoterapeutów ułatwiające pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej oraz wyprostowanej.

Liw Care Baffin Automatyczny

Baffin automatyczny dzięki innowacyjnym systemom: wbudowanego „kręgosłupa”, pelot bocznych oraz korekcji miednicy to znakomite narzędzie dla fizjoterapeutów ułatwiające pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej oraz wyprostowanej. Dzięki łatwości obsługi może być wykorzystywany w ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w domu podczas kontynuacji terapii

KOTEK 1 Akces Med

Powstał z myślą o pionizacji dzieci w pozycji przedniej. Urządzenie umożliwia przyjęcie postawy stojącej dzieciom, które na co dzień przebywają głównie w pozycji leżącej. Pionizacja przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń przez dziecko płynących z najbliższego otoczenia oraz stymuluje jego rozwój psychofizyczny.

Jenx Małpka Pionizator

Pionizator dla dzieci od 9 m-cy do 4 lat z możliwością stopniowej pionizacji dziecka od pozycji leżącej do pełnego pionu. Pionizator jest wielofunkcyjnym urządzeniem o pozytywnym wyglądzie.